I lager.

DermiLac ProZem, vårdande skum till skadad och irriterad hud

295 SEK

Vårdande skum


Till vård av sår, tryckskador, avgnuggade fläckar och muggangrepp.

Effekten hos DermiLac Prozem härstammar från ett speciellt utvunnet björkextrakt, som utvecklats under flera år. Klådan dämpas snabbt och mycket markant, och hudens läkning stimuleras effektivt. DermiLac Prozem understödjer effektivt läkning av sår, hudavskrapningar, tryckskador, avgnuggade fläckar, vid angrepp av kvalster samt mugg.

INNEHÅLLER
Aqua, rapsolja (Brassica campestris), glycerin, butan, sukros stearat, betulin, koldioxid drivgas: butan, CO2 (miljöneutral)

ANVÄNDNING
Skaka före användning. Flaskan hålls lodrätt eller på sidan vid användning. I början 2 x dagligen, beroende på skadornas omfattning, därefter 1 x dagligen. Masseras ut i huden, till det är absorberat. Används endast utvärtes till vård av irriterad och skadad hud hos hästar.

FÖRPACKNING
Flaska 200 ml